Invinet Sistemes
Invinet Sistemes S.L
Menú

» Solucions B2BRouter

El conjunt de solucions B2BRouter permet automatitzar els processos de gestió de la facturació electrònica, comandes, catàlegs o albarans d'entrega electrònics.

» Solució B2B Business

Integrar B2BRouter és molt ràpid i fàcil (de mitja 2 setmanes el sistema bàsic) i garanteix un retorn immediat de la inversió. Pots integrar B2B Business de dues maneres:

» B2BRouter.net

Portal de factura electrònica amb una versió gratuïta que permet enviar factures electròniques a destinataris per correu electrònic. Disposa d'un servei premium que permet utilitzar tots els sistemes d'enviament B2BRouter. Pots registrar-te directament al portal B2BRouter.net

Les aplicacions i serveis B2BRouter permeten:

B2BRouter.net Si esteu interessats en B2BRouter o teniu qualsevol pregunta podeu contactar amb nosaltres a través del següent formulari.

» Arquitectura B2BRouter

L'arquitectura modular B2BRouter es basa en tres components fonamentals: Conectors, Canals i Serveis.

» Connectors

Les solucions de e-business han de comunicar les aplicacions de gestió de la teva empresa amb les aplicacions dels teus clients i/o proveïdors. B2BRouter facilita els conectors necessaris per permetre la comunicació de la teva aplicació amb els canals d'enviament.

» Canals

Les relacions electròniques amb els teus clients i/o proveïdors són heterogènies. B2BRouter utilitza adaptadors i plugins per crear canals que realitzen dues funcions principals:

  • Canalitzar els documents electrònics generats per la teva aplicació de gestió en el format i canal de transport esperats pel receptor.
  • Consolidar i validar els documents rebuts abans de ser integrats a la teva aplicació de gestió.

» Serveis

L'existència de diferents formats de documents electrònics i sistemes de transport obliguen a un manteniment i actualització de les solucions d'e-business. Els serveis B2BRouter garanteixen la disponibilitat d'adaptadors i plugins i ofereixen un suport expert per assegurar l'òptim funcionament del sistema d'intercanvi.

» Característiques B2BRouter

B2BRouter representa un nou concepte en l'intercanvi electrònic de documents, potencia els intercanvis bilaterals, peer to peer i les connexions en models de 4-corner per abaratir els vostres costos. L'objectiu és popularitzar l'ús de l'intercanvi electrònic de documents fent-lo assequible per qualsevol tipus d'empresa.

» Universal

B2BRouter es basa en estàndards nacionals i internacionals. Permet establir relacions electròniques amb empreses de qualsevol tipus, sector i ubicació geogràfica.

Pot utilitzar-se per a qualsevol procés de negoci, des de la facturació electrònica a la gestió logística, comandes, pagaments, etc.

» Independent

És una solució basada en els millors productes del mercat. La seva arquitectura modular permet adaptar la solució a l'evolució i aparició de nous serveis, productes i necessitats.

» Econòmica

Potencia el model d'intercanvi peer-to-peer que no té cost per transacció. El cost global de la solució depèn dels serveis requerits.

» Fiable

El servei de monitorizació i gestió de la solució garanteix el funcionament del sistema d'intercanvi. Les tecnologies criptogràfiques i de signatura electrònica utilitzades asseguren la confidencialitat, integritat i autenticitat d'origen dels intercanvis.